هتل های آبادان

 • عالی۹.۰

  هتل پارس کاروانسرا

  آبادان، میدان بریم، جنب فرودگاه بین المللی

  تعداد اتاق: 93

  هتل پنج ستاره

 • عالی۹.۰

  هتل پارسیان

  آبادان، منطقه بریم، بلوار آزادی،جنب دریاچه

  تعداد اتاق: 47

  هتل چهار ستاره

 • عالی۹.۰

  هتل نخل

  آبادان، بلوار آزادی، جنب فرودگاه بین المللی آبادان

  تعداد اتاق: 30

  هتل سه ستاره